Konference Smart Region 2019

Olomouc se stala centrem průmyslu 4.0 a konceptu chytrého regionu. Zatím alespoň díky konferenci Smart region, kterou uspořádala Okresní hospodářská komora Olomouc. Konference pokrývala tři související tematické oblasti. Ke každé vystoupili se svými příspěvky čtyři přední odborníci. Padlo množství zajímavých informací, které by šlo zjednodušeně shrnout asi následovně: Olomoucký kraj by měl věnovat úsilí inovacím a rozvoji chytrých řešení. Ty však mnohdy nejsou jen o technologiích, ale především o zjednodušeních, selském rozumu, změně myšlení lidí, vzájemné komunikaci a schopnosti vidět věci v širších souvislostech.

Konferenci zahájil ředitel OHK Olomouc Radim Kašpar, který představil koncept a smysl konference a následně předal slovo hejtmanovi Olomouckého kraje. Ladislav Okleštěk uvítal přítomné řečníky, hosty a zmínil také vybrané aktivity Olomouckého kraje na podporu rozvoje inovací a vyšší konkurenceschopnosti a kvality života.

Generální partnerem této konference byla olomoucká agentura ESMEDIA Interactive. Ta se specializuje zejména na eCommerce projekty, které sama vyvíjí, provozuje a rozvíjí jejich obsah pro reálné výsledky a Start-up klub při olomouckém Business plesu. Akci finančně podpořili také Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.

Generální partnerem této konference byla olomoucká agentura ESMEDIA Interactive. Ta se specializuje zejména na eCommerce projekty, které sama vyvíjí, provozuje a rozvíjí jejich obsah pro reálné výsledky a Start-up klub při olomouckém Business plesu. Akci finančně podpořili také Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.

Druhý tematický blok se zaměřil na koncepty smart. Nejprve pestré auditorium složené se zástupců firem, podnikatelů, představitelů veřejné správy, obcí či ředitelů a studentů škol vyslechlo příspěvek o konceptu Smart region s přímým důrazem na rozvoj a potenciál Olomouckého kraje. Několikrát z úst Jiřího Sticha zaznělo, že je nutné vykouknout ze své bubliny a co nejvíce v území spolupracovat. Zmínil také klíčovou roli krajů, které by na svém území měly být tou servisní organizací také pro města a obce na poli rozvoje chytrých řešení. O své zkušenosti se následně podělil energetický manažer Daniel Minařík z Ostravy, která v posledních letech udělala obrovský skok na při budování smart city. Následovala prezentace o chytrém venkovu. Starosta Radim Sršeň sdělil své zkušenosti ze světa a návod, jak se zaměřit na rozvoj venkovských oblastí, tak, aby nezůstaly muzeem. Důraz kladl zejména na budování infrastruktury, respektive posílení internetu, vzájemnou komunikaci, spolupráci a nutný pohled za hranice své obce. tematický blok završila zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj.

Aby byla konference tematicky pestrá a úplná, byl poslední tematický blok zaměřen na konkrétní příklady smart řešení a zejména pak na tzv. digitální technickou mapu (DTM) a tzv. Building Information Management (BIM). DTM má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona. BIM je naopak o modelech, které slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu. Důležitost BIM jde ilustrovat třeba následujícími čísly, 2 % nákladů na výstavbu budovy jsou v rámci projekce, 34 % pak činí samotná výstavba a až 64 % správa budovy po celý životní cyklus. A právě BIM je cenným nástrojem zejména, ale nikoliv jen při správě budov.

Akce byla zajímavá také svým potenciálem vzájemného networkingu, kdy se jednotliví aktéři měli možnost setkat a v rámci formální i neformální diskuze si sdělovat své zkušenosti a rozvíjet další spolupráci.


Program konference

1. tematický blok - PRŮMYSL 4.0

 • Ing. Jiří BAVOR, Head of Sales, Siemens ČR
  Industry 4.0 – od mýtu k reálným řešením
 • Ing. Jaroslav LÍSKOVEC, ředitel, Národní centrum Průmysl 4.0
  Infrastruktura pro zavádění Průmyslu 4.0.
 • Ing. Marek JANKŮ, výkonný ředitel, KOYO Bearings ČR
  Zavádění automatizace a robotizace ve společnosti Koyo Bearings
 • JUDr. Jakub DOHNAL, Ph.D., advokát, partner ARROWS advokátní kancelář
  Právo v době umělé inteligence

2. tematický blok - SMART REGION

 • Ing. Jiří STICH, jednatel, Grant Help Advisory
  Smart Region aneb propíchněme bubliny
 • Ing. Daniel MINAŘÍK, Ph.D., energetický manažer, Magistrát města Ostravy
  fajnOVA
 • Ing. Radim SRŠEŇ, Ph.D., místopředseda, Sdružení místních samospráv ČR
  Venkov není muzeum aneb potenciál konceptu smart villages pro budoucnost venkovských oblastí
 • Ing. Zuzana DRHOVÁ, Ph.D., oddělení urbánní politiky, odbor regionální politiky, MMR
  Podpora konceptu „SMART“ ze strany MMR

3. tematický blok - SMART ŘEŠENÍ / DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA / BUILDING INFORMATION MANAGEMENT (MODELING)

 • Ing. Oto PETR, vedoucí oddělení, TESCO SW
  EMA+, smart řešení NEJEN pro města
 • Sára TÖRÖKOVÁ, Manager, ALEEGO s.r.o.
  Získávání dat pro vytváření BIM modelu pomocí moderních technologií
 • doc. RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph.D., člen Komise smart city a informační technologie; UPOL
  Analýzy, modelování a simulace měst s využitím DTM
 • Ing. Arch. Petr VANĚK, místopředseda představenstva, Odborná rada pro BIM
  Význam metody BIM pro Stavebnictví 4.0